Kiedy słowa nie wystarczą

Kolekcja wideo autorstwa ALGRA S.p.A. na świecie.

2019 – ALGRA & DMG MORI@ MECSPE (SUB ENG)

2019 – ALGRA Toolholder Specialist.

2019 – ALGRA & GMV @ MECSPE.

2019 – ALGRA & DMG MORI @ MECSPE.

2017 – ALGRA & DMG MORI.

2017 – ALGRA @ MECSPE.

2016 – ALGRA @ Bucci Industries France Open House.

2016 – ALGRA @ IMTS Chicago.

2016 – ALGRA @ SIMODEC La Roche Sur Foron.

2015 – ALGRA @ Mecspe e DMG Mori Open House.