Jakość potwierdzona certyfikatami

Dzięki najnowszym technologiom, pracując zgodnie z normami UNI EN ISO 9001:2004 i ISO14001:200 oraz nieustannie podnosząc kwalifikacje personelu, zwiększamy wartość naszych produktów i usług.

System Zapewnienia Jakości został certyfikowany już w roku 1993, zgodnie z normą UNIEN ISO 9001:2004. System zarządzania środowiskiem jest zgodny z normą ISO 14001:2004

Cała organizacja przywiązuje bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji